Skip to content

ISO 45001

ISO 45001

de norm is internationaal van aard en niet opgesteld op basis van landelijke wetgeving; conformiteit aan die wetgeving is wel een eis;
de norm is voor elk soort organisatie van toepassing;
de norm biedt ruimte voor maatwerk: zij dient geïnterpreteerd te worden op basis van de bedrijfsspecifieke risico’s en kansen;
het is eenvoudig om de eisen uit ISO 45001 te integreren in reeds bestaande managementsystemen, zoals een kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001 of een milieumanagementsysteem volgens ISO 14001.
de norm sluit mogelijk beter aan op de strategie van organisaties, dit zorgt voor een betere inbedding van het arbomanagementsysteem in de dagelijkse bedrijfsvoering.
een volgens de ISO 45001 opgezet arbomanagementsysteem is certificeerbaar, waarmee uw inspanningen aantoonbaar worden gemaakt
Volgens onderstaand stappenplan begeleidt Arbo-verbetering u tot ISO 45001 certificering:

Stap 1. Nulmeting

Door middel van een nulmeting wordt de huidige stand van zaken ten opzichte van ISO 45001 in uw organisatie bekeken. De nulmeting geeft onder andere inzicht in uw organisatie, het managementsysteem, verbeterpunten en hieruit komt een plan van aanpak voort. In het plan van aanpak worden verdere activiteiten vastgelegd voor het vervolg van het traject en de uiteindelijke voorwaarden voor certificering. De duur van de nulmeting is afhankelijk van de organisatie en wordt opgeleverd met een rapportage inclusief presentatie van uitkomsten.

Stap 2. Opzetten arbomanagementsysteem

Arbo-verbetering zet het arbomanagementsysteem voor u op. Door continu af te stemmen met de opdrachtgever, dragen we er zorg voor dat we aansluiten bij de praktijk. We voeren alleen noodzakelijke vernieuwingen door zodat de implementatie tot een minimum beperkt blijft. Het resultaat is een risico gebaseerd arbomanagementsysteem, aangevuld met de nieuwe eisen, formulieren, registraties en werkinstructies.

Stap 3. Implementatie

Tijdens deze fase zullen de verbetermaatregelen worden geïmplementeerd. Belangrijke aspecten hierbij zijn het creëren van bewustwording en draagvlak bij de medewerkers en het bewaken van de voortgang van de implementatie. Het arbomanagementsysteem en de nieuwe procedures worden geïmplementeerd. Denk hierbij aan: kennisgeving en training aan medewerkers en het toepassen nieuwe formulieren/werkwijzen.

Stap 4. Proefaudit en management review

Nadat het systeem is ingevoerd voert de consultant een proefaudit uit op basis van de belangrijkste wijzigingen en aandachtspunten vanuit ISO 45001. Deze audit is een goede voorbereiding op de certificeringsaudit. Bij een positieve beoordeling van de proefaudit, wordt een certificerende instantie uitgenodigd. De management review, waarbij het management van de organisatie de effectiviteit van het kwaliteitsmanagementsysteem beoordeeld is een verplichting in de ISO 45001 norm. Indien gewenst kunnen wij u hierbij begeleiden.

Stap 5. Certificering

Pas als alle elementen uit de proefaudit gereed zijn zal Arbo-verbetering ondersteunen bij de organisatie van de externe audit. Wij borgen dat het Arbo managementsysteem aan de eisen van de norm voldoet. Het behaalde certificaat is 3 jaar geldig.

Arbomanagementsysteem en Vervangt per 2021 de OHSAS 18001 HLS Structuur Certificeerbare norm
Wij bieden u complete begeleiding volgens het bovenstaande stappenplan. Na een oriënterend gesprek op uw bedrijf zenden wij u graag een offerte op maat.

 

Meer weten?

Neem contact met ons op

Translate »