Skip to content

Onze Services

VCA / VCU

Het VCA is gericht op veiligheid, gezondheid en milieu (VGM). VCU is gericht op veiligheid en gezondheid. 


Safety ladder

De Veiligheidsladder stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen van medewerkers in uw organisatie


NEN4400

De NEN 4400 norm is ingesteld om het inlenen van arbeid en uitbesteden van werk fraudebestendig te maken.


ISO Systemen

ISO is de in 1947 opgerichte Internationale Organisatie voor Standaardisatie, die normen voor bedrijven en organisaties vaststelt in wereldwijd 163 landen.

ISO 9001

De ISO 9001:2015 is een internationaal erkende norm voor het creëren, implementeren en onderhouden van een Kwaliteitsmanagementsysteem voor elk bedrijf.

ISO 14001

Norm 14001 richt zich voornamelijk op het maatschappelijke thema van milieuwetgeving. Bovendien wordt ISO 14001 steeds vaker een voorwaarde voor bedrijven om zaken met anderen te doen.

ISO 27001

Het belang van informatiebeveiliging mag niet onderschat worden. Een gebrek aan informatiebeveiliging heeft ernstige gevolgen. ISO 27001 helpt bedrijven te voldoen aan de steeds strenger wordende (Europese) privacywetgeving.

ISO 45001

de norm is internationaal van aard en niet opgesteld op basis van landelijke wetgeving; conformiteit aan die wetgeving is wel een eis de norm is voor elk soort organisatie van toepassing.

Meer weten?

Nee mcontact met ons op

Translate »