Skip to content

Iso systemen

Wat zijn ISO normen?

ISO is de in 1947 opgerichte Internationale Organisatie voor Standaardisatie, die normen voor bedrijven en organisaties vaststelt in wereldwijd 163 landen. De internationale aanduiding ISO is afgeleid van het Griekse woord ‘gelijk’ en bovendien in alle talen te begrijpen. Op internationaal niveau werkt de organisatie veel samen met de IEC; de International Electrotechnical Commission. In Nederland geldt het nationale orgaan dat de ISO standaarden beheert in de vorm van NEN; het Nederlandse Normalisatie Instituut.

ISO maakt documenten met vereiste normen, specificaties, richtlijnen of kenmerken. Deze kunnen door bedrijven consistent worden gebruikt en zorgen ervoor dat materialen, producten, processen en services geschikt zijn voor hun doel.

Daarnaast zorgt het ervoor dat deze vereisten in alle aangesloten landen overeenkomen, zodat er sprake is van standaardisering.

Met een ISO certificering maken bedrijven het aantoonbaar dat hun producten, dienstverlening of systemen aan de afgesproken specificaties voldoen. Daarnaast ondersteunen de ISO normen innovatie en bevordert het de wereldwijde kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid.

Verschillende iso systemen:

Klik op de verschillende iso systemen voor meer infromatie

Meer vragen?

neem contact met ons op

Translate »