Skip to content

ISO 9001

ISO 9001

De ISO 9001:2015 is een internationaal erkende norm voor het creëren, implementeren en onderhouden van een Kwaliteitsmanagementsysteem voor elk bedrijf. Heet is bedoeld om te worden gebruikt door organisaties van elke omvang of branche, en kan worden gebruikt door el bedrijf. Als zijn een internationale norm, is het erkend als de basis voor elk bedrijf om een systeem te creëren om de klant tevredenheid en verbetering, en als zodanig, vele bedrijven eisen dit als een minimumeis voor een organisatie om een leverancier te zijn.

Omdat u uw processen audit, als ook dat een certificerende instantie ze audit, hoeven uw klanten niet zelf uw bedrijf te inspecteren. Dit is waarom de ISO 9001 een noodzaak is geworden voor vele bedrijven om te concurreren in de markt.

Aanvullend, uw klanten zullen er verzekerd van zijn dat u een Kwaliteitsmanagementsysteem hebt ingericht gebaseerd op de zeven kwaliteitsgrondbeginselen van de 9001. Om meer te weten te komen over de grondbeginselen van kwaliteitsmanagement achter de ISO 9001 norm, bekijk dit artikel: Seven Quality Management Principles behind ISO9001 requirements.

Eigenlijk, ISO 9001 is zo’n fundamentele en invloedrijke norm dat het wordt gebruikt als de basis wanneer branchegroepen specifieke branchevereisten willen toevoegen, op deze manier hun eigen branche norm creëren; hierbij inbegrepen AS9100 voor de ruimtevaartindustrie, ISO 13485 voor de medische apparatuur en IATF 16949 voor de automobielindustrie

Hoe ziet de ISO 9001 er werkelijk uit?

De ISO 9001 structuur is opgedeeld in tien secties. De eerste drie zijn inleidend, de laatste zeven bevatten de vereisten voor het kwaliteitsmanagementsysteem. Dit is waar de zeven hoofdsecties over gaan:

Sectie 4: Context van de organisatie – In deze sectie wordt gesproken over vereisten voor het begrijpen van uw organisatie om een KMS te implementeren. Het bevat de vereisten voor het identificeren van interne en externe problemen, het identificeren van geïnteresseerde partijen en hun verwachtingen, het definiëren van de reikwijdte van het KMS en het identificeren van uw processen en hoe deze op elkaar inwerken.

Sectie 5: Leiderschap – De leiderschapsvereisten omvatten de noodzaak voor het topmanagement om nuttig te zijn in de implementatie van het KMS. Het topmanagement moet betrokkenheid bij het KMS aantonen om klantgerichtheid te verzekeren, het kwaliteitsbeleid te definiëren en te communiceren, en rollen en verantwoordelijkheden in de gehele organisatie toe te wijzen.

Sectie 6: Planning – Het topmanagement moet tevens de doorlopende functie van het KMS plannen. Er moeten risico’s en kansen van het KMS in de organisatie worden vastgesteld, er moeten kwaliteitsdoelen voor verbetering worden geïdentificeerd, en er moeten plannen worden gemaakt om deze doelstellingen te verwezenlijken.

Sectie 7: Ondersteuning – De ondersteuningssectie behandelt het management van alle middelen voor het KMS, en beslaat de noodzaak om alle middelen te beheersen, inclusief personeel, gebouwen en infrastructuur, de werkomgeving, controle- en meetmiddelen en organisatorische kennis. Deze sectie bevat ook vereisten betreffende competentie, bewustzijn, communicatie en het beheren van gedocumenteerde informatie (de documenten en dossiers die vereist zijn voor uw processen).

Sectie 8: Operationeel – De operationele vereisten hebben betrekking op alle aspecten van de planning en de creatie van het product of de dienst. Deze sectie bevat vereisten voor planning, productvereisten beoordeling, ontwerp, beheer van externe leveranciers, het creëren en vrijgeven van het product of de dienst en controle van niet-conforme procesoutputs.

Sectie 9: Prestatiebeoordeling – Deze sectie bevat de vereisten die nodig zijn om te verzekeren dat u kunt controleren of uw KMS goed functioneert. Het bevat het bewaken en meten van uw processen, het beoordelen van klanttevredenheid, interne audits en doorlopende managementbeoordeling van het KMS.

Sectie 10: Verbetering – Deze laatste sectie bevat de vereisten die nodig zijn om uw KMS na verloop van tijd te verbeteren. Dit omvat de noodzaak om proces-nonconformiteit te beoordelen en corrigerende maatregelen voor processen te nemen.

Deze onderdelen worden gebaseerd op een Plan-Do-Check-Act cyclus, welke deze elementen gebruikt om wijziging implementeert binnen het proces van de organisatie teneinde verbeteringen binnen het processen in te voeren en te onderhouden.

Meer weten?

Neem contact met ons op

Translate »