Skip to content

Safety Ladder

Veiligheidsladder

De Veiligheidsladder stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen van medewerkers in uw organisatie. De Veiligheidsladder biedt kaders voor veilig werken voor alle typen bedrijven: voor zowel profit, non-profit, dienstverlening als industrie. De Veiligheidsladder is een certificatieschema om het veiligheidsbewustzijn en het bewust veilig handelen in bedrijven te beoordelen, te meten en continu te verbeteren. De Veiligheidsladder kent vijf treden. De laddertreden geven de ontwikkelingsfase aan waarin in een bedrijf zich op het gebied van veiligheidsbewustzijn begeeft.

Vanaf trede twee is certificering mogelijk. De treden geven de mate van veiligheidsbewust zijn aan binnen de organisatie.

De Veiligheidsladder kent vijf treden:

 1. Pathologisch

In het bedrijf wordt weinig tot niets geïnvesteerd in verbetering van het veiligheidsgedrag. Dit is niet het gewenst gedrag en wordt derhalve ook niet beloond.

 1. Reactief

Het bedrijf heeft de gewoonte om te veranderen nadat er dingen mis zijn gegaan. Er wordt gereageerd op basis van ingesleten patronen. In het bedrijf voelt men zich eerder slachtoffer, dan zelf verantwoordelijk.

 1. Berekenend

Het bedrijf heeft bepaald welke veiligheidsregels belangrijk worden gevonden. De betrokkenheid bij veiligheid en naleving van regels en wetten ligt voornamelijk bij het (hogere) management. Er wordt werk gemaakt van veiligheid en dat wordt gewaardeerd.

 1. Proactief

Veiligheid heeft een hoge prioriteit. Er wordt continu geïnvesteerd in verhoging van het veiligheidsbewustzijn en medewerkers worden aangespoord elkaar aan te spreken op onveilig gedrag. Verbeteringen worden stelselmatig ingevoerd en geëvalueerd. Er wordt vooruitgedacht en initiatief genomen.

 1. Vooruitstrevend

Veiligheid is volledig geïntegreerd in de bedrijfsprocessen. Het is een vast onderdeel bij reflectie en evaluatie binnen de eigen organisatie én met branchegenoten. Veiligheid zit ingebakken in het denken en doen van alle medewerkers; ze zijn niet anders gewend.

Certificering

 1. De certificering is gebaseerd op de zes belangrijke bedrijfsaspecten welke juist inrichting moeten zijn:

  1. Leiderschap en betrokkenheid
  2. Beleid en strategie
  3. Organisatie en opdrachtnemers
  4. Werkplek en procedures
  5. Afwijkingen en communicatie
  6. Audits en statistieken
Meer informatie?

Neem contact met ons op

Translate »