Skip to content

VCA/VCU

VCA-certificering bedrijven ?

Om VCA-gecertificeerd te worden, moeten de medewerkers een VCA-cursus volgen en moet uw organisatie voldoen aan de vragen in de VCA-checklist. De vragen die hier in staan hebben betrekking op Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) en u moet kunnen aantonen dat uw organisatie voldoet aan de eisen uit deze vragen. Middels een VCA-handboek beschrijft u de veiligheidsprocedures in uw bedrijf om aan de VCA-checklist te voldoen. Een onafhankelijke instantie beoordeelt uw bedrijf en reikt het VCA-certificaat uit. Een gecertificeerd VCA-systeem biedt uw bedrijf de volgende voordelen:
– U voldoet tevens aan de  verplichtingen vanuit de Arbo-wet
– Veiligheidsbewustzijn bij medewerkers
– Betere organisatie t.a.v. werken op locatie

‘in business’ blijven bij opdrachtgevers die VCA eisen Door het doorlopen van een strak stappenplan zetten wij een goed werkend, maar zeer praktisch VCA-systeem neer in uw organisatie. Nieuwhuis Consult heeft een ruime ervaring in diverse branches en begeleidt u graag naar VCA certificering

VCU

Bemiddelt u in risicovol werk of werk in een risicovolle omgeving? Dan is het extra belangrijk dat uw uitzendkrachten veilig en gezond werken. En dat u en uw opdrachtgever dit mogelijk maken. Met een VCU-certificaat laat u zien dat uw uitzendorganisatie veilig en gezond werken belangrijk vindt. En zet u zichzelf neer als een deskundige en betrouwbare partner.
U komt in aanmerking voor een VCU-certificaat als uw VGM-beheersysteem voldoet aan de eisen die VCU hieraan stelt. VCU kijkt naar:
– Organisatie
– VGM-beleid
– Vakopleiding, ervaring, VGM-opleiding en medische geschiktheid
– Aanvraag, selectie, instructie, controle en evaluatie
– Ongevallen met verzuim
– Bedrijfsgezondheidszorg

VCU is bedoeld voor uitzendorganisaties die het belangrijk vinden dat hun uitzendkrachten veilig en gezond bij inleners kunnen werken. Het gaat vaak om inleners in de volgende branches:
– (Petro)chemie
– Werktuigbouwkunde
– Elektrotechniek
– (Steiger)bouw
– Civiele techniek
– Metaal
– Procesindustrie
– Isolatie
– Transport
– Industriële reiniging
– Onderhoud

De inlener moet het gezag en toezicht over uw uitzendkrachten hebben. Heeft u zelf het gezag en toezicht, dan moet u geen VCU, maar VCA hebben.
VCU is bedoeld voor het uitzenden van uitzendkrachten en niet voor payrolling. Payrollorganisaties kunnen daarom niet VCU-gecertificeerd worden.

Stappenplan tot VCA-certificering

Wij begeleiden u op basis van het volgende stappenplan naar het VCA-certificaat:

Stap 1. Nulmeting en plan van aanpak
Door middel van een quickscan op uw bedrijf krijgt u inzicht in de eisen van de VCA en in hoeverre u op dit moment al voldoet aan de eisen. Resultaat van deze nulmeting is een plan van aanpak, waarin de verdere activiteiten worden vastgelegd om het VCA-certificaat te behalen. Desgewenst wordt in deze fase ook de wettelijk verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie uitgevoerd.

Stap 2. VCA-handboek
Het VCA-handboek verzorgen wij geheel voor u. Onze consultant bespreekt met u de benodigde procedures, instructies en formulieren en snijdt ze op maat voor uw bedrijf. Ons uitgangspunt hierbij is: zo praktisch mogelijk. De beste procedures passen op 1 A4tje.

Stap 3. Implementatie
Het in de praktijk brengen van VCA is minstens zo belangrijk als het beschrijven van het VCA-handboek. Onze adviseur is uw coach bij het in de praktijk brengen van het VCA-systeem.

Stap 4. Proefaudit
Nadat het VCA-systeem is ingevoerd controleert onze adviseur of het systeem goed werkt in de praktijk. Dit is tevens een goede voorbereiding op de certificeringsaudit. Als de proefaudit positief is, wordt de certificerende instantie uitgenodigd voor de VCA-certificering.

 

Translate »